دیدار نخست وزیر سوئد با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111440 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 02:01

شناسه خبر: 111440

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی