دیدار نخست وزیر اسپانیا با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111428 -

سه شنبه 2 مهر 1398 - 21:16

شناسه خبر: 111428

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی