دیدار صدراعظم آلمان با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111425 -

سه شنبه 2 مهر 1398 - 20:40

شناسه خبر: 111425

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی