دیدار نخست وزیر ژاپن با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111419 -

سه شنبه 2 مهر 1398 - 19:17

شناسه خبر: 111419

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی