دیدار رییس جمهور فرانسه با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111402 -

سه شنبه 2 مهر 1398 - 03:25

شناسه خبر: 111402

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی