دیدار نخست وزیر پاکستان با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111401 -

سه شنبه 2 مهر 1398 - 03:13

شناسه خبر: 111401

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی