دکتر روحانی در بدو ورود به نیویورک:

پیام ملت های منطقه، صلح و پایان هرگونه مداخله جویی در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه است/ ملت ایران، ملت مقاومت و ایستادگی بوده و خواهان بازگشت همگان به مقررات و قانون است

رئیس جمهور با بیان اینکه مانند سالهای گذشته امسال هم در سفری4 روزه برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل وانجام ملاقات و دیدارهای گوناگون به نیویورک آمدیم، گفت: امیدواریم در شرایط حساسی که امروز منطقه ما میگذراند بتوانیم پیام ملت های منطقه که پیام صلح و پایان هرگونه مداخله جویی در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه است را به گوش جهان برسانیم.

شناسه خبر: 111397 -

دوشنبه 1 مهر 1398 - 23:17

حجت اسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در بدو ورود به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز ملت بزرگ ایران در فشار جنگ بزرگ ظالمانه قرار دارد، تاکید کرد: ملت ایران، ملت مقاومت و ایستادگی بوده و خواهان بازگشت همگان به مقررات و قانون هستند.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد تا در این سفر بتوانیم پیام ملت بزرگ ایران را به گوش جامعه جهانی در سازمان ملل برسانیم.

شناسه خبر: 111397

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها

- سفر نیویورک

گالری مرتبطفیلم مرتبط

اخبار برگزیده