پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: بزرگنمایی خسارت آرامکو از سوی آمریکایی ها نشان دهنده هدف های سلطه گرانه آنها است/ آمریکا به دنبال نفت منطقه شرقی عربستان است

شناسه خبر: 111391 -

دوشنبه 1 مهر 1398 - 13:22

0% ...

شناسه خبر: 111391

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات