در فرودگاه مهرآباد و پیش از عزیمت به ترکیه : برای روابط برادرانه و دوستانه با همه همسایگان آمادگی داریم

شناسه خبر: 111321 -

يکشنبه 24 شهريور 1398 - 15:43

0% ...

شناسه خبر: 111321

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی