همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران و ترکیه و اختتامیه کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور

چهارشنبه 27 شهريور 1398 - 15:31

شناسه خبر: 111320