در جلسه هیات دولت : باروت به منطقه می فرستید و دیگر کشورها را متهم می کنید؛ ‌کسی اتهام های شما را باور نمی کند/ ایران خواهان روابط دوستانه با همسایگان جنوبی است

شناسه خبر: 111313 -

چهارشنبه 27 شهريور 1398 - 15:14

0% ...

شناسه خبر: 111313

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات