بی‌تردید یکی از اهداف اساسی تلا‌ش‌ کشورهای ضامن روند آستانه در این توافق و حمایت از اجرای آن، پرهیز از وقوع بحران فراگیر انسانی در منطقه ادلب بوده است

شناسه خبر: 111276 -

دوشنبه 25 شهريور 1398 - 23:32

0% ...

شناسه خبر: 111276

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها