در جلسه هیات دولت : حرف مردم این است: دعواها را کنار بگذارید و گره از زندگی ما باز کنید / موفقیت ما در گرو تفاهم با نسل سوم و چهارم است/زمانی نشستن روی صندلی مسئولیت مشروع است که بفهمیم مردم از ما چه می خواهند

شناسه خبر: 111150 -

چهارشنبه 13 شهريور 1398 - 14:57

0% ...

شناسه خبر: 111150

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات