در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : آقای حاجی میرزایی متخصص علوم اجتماعی، واجد اخلاقی فوق العاده و رفتاری منظم و دقیق است

شناسه خبر: 111114 -

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:39

0% ...

شناسه خبر: 111114

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات