در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : آقای مونسان عنصری فعال و خوشفکر برای تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است

شناسه خبر: 111113 -

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:38

0% ...

شناسه خبر: 111113

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات