در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : اگر ۱+۴ با استفاده از فرصت به تعهدات خود عمل می کرد، ما هم به تعهدات خود پایبند می ماندیم

شناسه خبر: 111111 -

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:37

0% ...

شناسه خبر: 111111

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات