در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : هیچگاه دروازه دیپلماسی را نخواهیم بست/ برخی رسانه ها به تقابل و دوگانگی ها دامن نزنند/نباید صدای دشمن را از عده ای در داخل بشنویم/ با کنار هم بودن از مشکلات راحت تر عبور می کنیم

شناسه خبر: 111110 -

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:36

0% ...

شناسه خبر: 111110

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات