در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : شاخص های اقتصادی ماههای اخیر ثابت می کند که مقاومت ملت ایران پاسخ داده است/ شاخص بهای تولید کننده به ۷ دهم درصد کاهش یافته است

شناسه خبر: 111109 -

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:36

0% ...

شناسه خبر: 111109

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات