در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : نمایندگان مجلس حامیان اصلی دولتند

شناسه خبر: 111108 -

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:34

0% ...

شناسه خبر: 111108

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات