دکتر نهاوندیان در بازدید از نمایشگاه عطر سیب:

انتقال پیام قیام حسینی به زبان روز به زبان هنر و به زبان بین نسلی وظیفه ما و اهل فرهنگ است

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه تامین مالی بساط عزای امام حسین (ع) را در طول قرنها مردم برعهده داشته اند، گفت: وظیفه امروز ما و اهل فرهنگ انتقال درست پیام حسینی به زبان روز، به زبان هنر و به زبان بین نسلی است.

شناسه خبر: 111077 -

يکشنبه 10 شهريور 1398 - 08:24

دکتر محمد نهاوندیان شنبه شب در بازید از هفدهمین نمایشگاه عطر سیب و پانزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که به صورت همزمان در بوستان گفت و گو در تهران برگزار شده است، ترکیب هنر و صنعت در این نمایشگاه و اولویت رویکرد فرهنگی برای آن را قابل توجه توصیف کرد.

رئیس موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی، نوآوری ایجاد شده در محصولات تولیدی برای تجهیز محافل حسینی ارائه شده در این نمایشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم زمانی و هم مکانی این نمایشگاه با نمایشگاه تولیدات زنان کارآفرین نیز پیام خوبی داشت  و شاهد ابتکارات جالبی از سوی زنان هنرمند و خلاق بودیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در اقتصاد ایران زنان در حوزه های مختلف درخشیده اند، گفت: در این نمایشگاه شاهد تولیدات متنوع از سوی بانوان کارآفرین هستیم که در واحدهای اقتصادی و بنگاه های تجاری و خدماتی تولید و به نمایش گذاشته شده است.

دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: از این جهت که در طول تاریخ کشور خانم ها پشتیبان همه مراسم احیای شعائر حسینی بوده و انتقال این پیام را از نسلی به نسل دیگر برعهده داشته اند، همزمانی و هم مکانی این دو نمایشگاه از طبع لطیفی برخوردار بود.

شناسه خبر: 111077

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده