در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: هدفگذاری این دولت کاهش ۸ ساله سن مدیریتی و سهم ۳۰ درصدی زنان و جوانان است

شناسه خبر: 111032 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:13

0% ...

شناسه خبر: 111032

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات