در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: دولت الکترونیک تا قبل از پایان دولت دوازدهم باید به سرانجام برسد

شناسه خبر: 111030 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:11

0% ...

شناسه خبر: 111030

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات