در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: فساد با بگیر و ببند ریشه کن نمی شود؛ خود مدیران باید با شفافیت و توسعه دولت الکترونیک جلوی فساد سد بکشند/ تا دولت الکترونیک محقق نشود، فساد اداری از بین نمی رود

شناسه خبر: 111028 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:10

0% ...

شناسه خبر: 111028

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات