در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: نظارت و مبارزه با فساد را تعطیل نکنیم، اما دخالت در وظایف قانونی دستگاهها را تعطیل کنیم

شناسه خبر: 111026 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:09

0% ...

شناسه خبر: 111026

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات