در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: اگر دخالت به جای نظارت نشست، ملت صدمه می بیند/اگر در حوزه اجرا دخالت را جایگزین نظارت کنند؛ هیچ دولتی موفق نمی شود

شناسه خبر: 111025 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:08

0% ...

شناسه خبر: 111025

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات