در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی: جنگ اقتصادی اخیر علیه ملت ایران را نیز با وحدت، مقاومت و ابتکارات مدیریتی پشت سر خواهیم گذاشت

شناسه خبر: 111021 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 21:05

0% ...

شناسه خبر: 111021

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات