در جلسه هیات دولت: شهیدان رجایی و باهنر محبوب مردم و الگوی دولتمردان هستند

شناسه خبر: 111008 -

چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 14:55

0% ...

شناسه خبر: 111008

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات