در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن: دنبال حل مشکلات از روال منطقی هستیم؛ نه عکس انداختن/ بدون دست برداشتن از تحریم و روابط خصمانه، تحولی در روابط ایران و آمریکا ایجاد نمی شود

شناسه خبر: 110980 -

سه شنبه 5 شهريور 1398 - 12:16

0% ...

شناسه خبر: 110980

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات