در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن: منطق روابط خارجی امنیت و منافع ملی و حرکت در جهت آرمانهای انقلاب و عظمت ایران است

شناسه خبر: 110979 -

سه شنبه 5 شهريور 1398 - 12:15

0% ...

شناسه خبر: 110979

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات