در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن: اصول سیاست خارجی تغییر نکرده؛ تعامل سازنده و گسترده با جهان راهبرد دولت و نظام است

شناسه خبر: 110978 -

سه شنبه 5 شهريور 1398 - 12:08

0% ...

شناسه خبر: 110978

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات