در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: برق رسانی به عشایر از طریق فناوری های نوین، در دستور کار دولت است

شناسه خبر: 110961 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:53

0% ...

شناسه خبر: 110961

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات