در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: هر هفته ۹۹ روستا به شبکه ملی اطلاعات وصل می شود

شناسه خبر: 110960 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:52

0% ...

شناسه خبر: 110960

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات