در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: فرصت دو ماهه بین کاهش تعهدات برجامی، نشانه باز گذاشتن فضای دیپلماسی است

شناسه خبر: 110958 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:50

0% ...

شناسه خبر: 110958

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات