در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: در هیچ کشوری مانند ایران، ۸۴ درصد روستاها و حدود ۱۰۰ درصد شهرها به شبکه گاز متصل نیست

شناسه خبر: 110957 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:50

0% ...

شناسه خبر: 110957

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات