در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: اگر بدانیم با ملاقاتی منافع ملی تامین و کشور آبادتر می شود، دریغ نخواهیم کرد

شناسه خبر: 110956 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:49

0% ...

شناسه خبر: 110956

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات