در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: خدمات وزارت کشور، کشاورزی و آموزش و پرورش در روستاها عظیم است

شناسه خبر: 110955 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:48

0% ...

شناسه خبر: 110955

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات