در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: ارتباطات تلفن و اینترنت تحول بزرگی در زندگی و اقتصاد روستاها ایجاد کرده است

شناسه خبر: 110954 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:47

0% ...

شناسه خبر: 110954

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات