در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: افتخار می کنم که توسعه سریع روستاها از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید است/۱۴ هزار روستا تا سال ۹۲ و بیش از ۱۴ هزار طی این دولت گازرسانی شده است

شناسه خبر: 110952 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:45

0% ...

شناسه خبر: 110952

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات