در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: آگاهی روستاییان و استعدادهای روستایی به خوبی در سطح کشور موثر و نمایان است

شناسه خبر: 110951 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:44

0% ...

شناسه خبر: 110951

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات