در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: یکسان بودن روستانشین و شهرنشین، از ثمرات انقلاب بود/امروز شهر و روستا از نظر قانون و جایگاه اجتماعی یکسان هستند

شناسه خبر: 110949 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:36

0% ...

شناسه خبر: 110949

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات