گزارش مهندس زنگنه وزیر نفت به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه گاز رسانی و تامین سوخت روستاها با رعایت ملاحظات زیست محیطی

شناسه خبر: 110945 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 12:03

0% ...

شناسه خبر: 110945

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات