گزارش دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی روستاها

شناسه خبر: 110943 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 12:02

0% ...

شناسه خبر: 110943

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات