در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی : در یکسال گذشته 11 سد ملی، 30 تصفیه خانه فاضلاب و شش تصفیه خانه آب افتتاح کردیم

شناسه خبر: 110917 -

پنجشنبه 31 مرداد 1398 - 10:06

0% ...

شناسه خبر: 110917

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات