در جلسه هیات دولت : در شرایط مناسب، همواره آماده مذاکره و تعامل هستیم/ گاهی با مذاکره و گاهی با ایستادگی؛ باید مسیر خود را تا پیروزی ادامه دهیم

شناسه خبر: 110825 -

چهارشنبه 23 مرداد 1398 - 11:41

0% ...

شناسه خبر: 110825

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات