به مناسبت روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران: خبرنگاران بدون لکنت زبان اگر نقصی در کار دولت بود، را تذکر دهند

شناسه خبر: 110771 -

چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 17:55

0% ...

شناسه خبر: 110771

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها