به مناسبت روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران: اخبار و اطلاعات باید در اختیار همه مردم باشد

شناسه خبر: 110770 -

چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 17:54

0% ...

شناسه خبر: 110770

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها