در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : منزوی شدن آمریکا در جهان طی یکسال اخیر و بارها شکست در دادگاه لاهه، افتخار و دستاورد کمی است؟! / برخی موفقیتهای ملی را کوچک و ناکامی ها را بزرگ میبینند و بیان می کنند/ پیروزی های حقوقی اخیر بر آمریکا در دادگاه لاهه، بزرگتر از موفقیت دکتر مصدق بود

شناسه خبر: 110733 -

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:31

0% ...

شناسه خبر: 110733

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده