در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : دکتر ظریف فردی کاردان، هنرمند و دیپلماتی در سطح جهان با تیمی ورزیده و قابل است/ در داخل و خارج کسی باور نمی کرد ۶ قطعنامه فصل هفتمی، با قطعنامه خود شورای امنیت ملغی شود

شناسه خبر: 110728 -

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:20

0% ...

شناسه خبر: 110728

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات