در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : بعد پیمان صلح، تندروها بیرون خیمه پیامبر غر زدن را آغاز کردند/ هدف مهم ما این بود که به دنیا بفهمانیم بر عکس آنچه آمریکا می گوید، ما اهل منطق و تعامل هستیم نه آنها

شناسه خبر: 110727 -

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:19

0% ...

شناسه خبر: 110727

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات