در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : شهادت می دهم دکتر ظریف در تمام جلسات با شهامت و امانتدارانه نظر کارشناسی خود را بیان کرده است/ ظریف، رسول امین نظام بوده و هست

شناسه خبر: 110719 -

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 12:56

0% ...

شناسه خبر: 110719

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات